Λεκάνες Gastronorm Polycarbon

Λεκάνες Gastronorm Polycarbon

Λεκάνες Gastronorm Polycarbon

 

Λεκάνες 1/1 (53x32,5 cm)

ScreenHunter 196 Dec. 02 11.34
Λεκάνη 1/1        65 mm βάθος
Λεκάνη 1/1      100 mm βάθος
Λεκάνη 1/1      150 mm βάθος
Λεκάνη 1/1      200 mm βάθος
Καπάκι 1/1                                   
Καπάκι 1/1 με εγκοπή                


Λεκάνες 1/2 (32,5x26,5 cm)

ScreenHunter 192 Dec. 02 11.09
Λεκάνη 1/2             65 mm βάθος
Λεκάνη 1/2           100 mm βάθος
Λεκάνη 1/2           150 mm βάθος
Λεκάνη 1/2           200 mm βάθος
Καπάκι 1/2                                        
Καπάκι 1/2 με εγκοπή                     


Λεκάνες 1/3 (32,5x17,3 cm)

ScreenHunter 193 Dec. 02 11.09
Λεκάνη 1/3           65 mm βάθος
Λεκάνη 1/3         100 mm βάθος
Λεκάνη 1/3         150 mm βάθος
Λεκάνη 1/3         200 mm βάθος
Καπάκι 1/3                                      
Καπάκι 1/3 με εγκοπή                   


Λεκάνες 1/4 (26,2x16,2 cm)

ScreenHunter 193 Dec. 02 11.10
Λεκάνη 1/4             65 mm βάθος
Λεκάνη 1/4          100 mm βάθος
Λεκάνη 1/4          150 mm βάθος
Καπάκι 1/4                                       
Καπάκι 1/4 με εγκοπή                   


Λεκάνες 1/6 (17,3x16,2 cm)

ScreenHunter 194 Dec. 02 11.10
Λεκάνη 1/6       65 mm βάθος
Λεκάνη 1/6     100 mm βάθος
Λεκάνη 1/6     150 mm βάθος
Καπάκι 1/6                                
Καπάκι 1/6 με εγκοπή             


Λεκάνες 1/9 (17,3x10,8 cm)

ScreenHunter 195 Dec. 02 11.10
Λεκάνη 1/9          65 mm βάθος
Λεκάνη 1/9        100 mm βάθος
Καπάκι 1/9                                     
Καπάκι 1/9 με εγκοπή                

  • G: 666
  • Κωδικός Προϊόντος: 100709
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Loading...
Loading...