Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
                                                             "www.stockhousecenter.com"

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του StockHouseCenter προϋποθέτει την αποδοχή από τον επισκέπτη των όρων λειτουργίας του, έτσι όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω σύμβαση.

Το StockHouseCenter διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και μέσα στα πλαίσια του νόμου και των εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων χρήσης λειτουργίας το StockHouseCenter θα ενημερώνει τους επισκέπτες - πελάτες της, ανανεώνοντας το κείμενο της παρούσας σύμβασης, όπου αυτό εμφανίζεται.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές .

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται στο www.stockhousecenter.gr προσφέρονται προς ενημέρωση των επισκεπτών - πελατών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εμφανιζόμενες πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς. To StockHouseCenter ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία μπορεί να προκύψει, από τυχόν τυπογραφικά λάθη, διακοπές, καθυστερήσεις παραγγελιών ή δυσλειτουργία του StockHouseCenter.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο αποτελεί ιδιοκτησία του StockHouseCenter και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Η χρήση του υλικού και των υπηρεσιών που παρέχονται επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η αναμετάδοσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς επεξεργασία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του StockHouseCenter.

Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο StockHouseCenter ως προωθητικό υλικό για την ενημέρωση η πώληση προϊόντων είναι διεθνώς κατοχυρωμένα και προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στις ηλεκτρονικές μας λειτουργίες ενσωματώνουμε τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες μεθόδους και διαδιακασίες λειτουργίας για την προστασία των στοιχείων των χρηστών και των συναλλασσομένων και την ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Η ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών στην περιοχή των μελών, η διαβάθμιση και καταχώρηση των πληροφοριών σε διαφορετικές πλατφόρμες εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια στα ππροσωπικά στοιχεία και στοιχεία συναλλαγών του χρήστη - πελάτη.

Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων του StockHouseCenter στοιχεία που αφορούν αριθμούς πιστωτικών καρτών και ψηφιακές υπογραφές έγκρισης συναλλαγών των συναλλασσομένων. Αυτά τα δεδομένα καταχωρούνται πρωτογενώς στα συστήματα των κατά συναλλαγή αρμοδίων πιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ - ΠΕΛΑΤΗ

Η προσπέλαση του διαδικτυακού τόπου του StockHouseCenter προϋποθέτει από τον χρήστη - πελάτη ότι διάβασε προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και τα προσαρτήματα τους και αποδέχτηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα, επιβεβαιώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει στο StockHouseCenter και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, πελάτες ή προμηθευτές από την κακή χρήση και παραβίαση των όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση το StockHouseCenter ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση της νομίμου λειτουργίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από τους χρήστες - πελάτες αυτού.

Loading...
Loading...