Προσωπικά Δεδομένα

 

 

Το "StockHouseCenter"  συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα για τις ανάγκες προσωποποίησης για την υποστήριξη των πελατών του.

Ειδικότερα, το "StockHouseCenter" συλλέγει προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες προσωπικής επικοινωνίας με εσάς ή για τις ανάγκες απάντησης στις ερωτήσεις σας, προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει τα αιτήματα σας.

Αυτά τα δεδομένα, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιέχουν όνομα, διεύθυνση, e-mail και αριθμό τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές, θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις επικοινωνίας για λόγους προώθησης μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή τηλεφώνου, καθώς και για να ενημερωθείτε και να δώσετε τη δική σας άποψη σε προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες. Εάν μας αποστείλετε παραγγελίες προϊόντων ή στείλετε οποιοδήποτε άλλο υλικό στο site, ενδέχεται να επικοινωνίσουμε μαζί σας, προκειμένου να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία ή για να απαντήσουμε στο αίτημα σας.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός κι αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις νομικές αρχές ή σε περιπτώσεις όπου κριθεί απαραίτητο για την προώθηση της παραγγελίας σας ή την απάντηση του αιτήματός σας ή για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων του "StockHouseCenter".

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το "StockHouseCenter" καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να εμποδίσει και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της ανάρμοστης χρήσης των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας, ότι υπάρχουν πάντα ρίσκα όταν υποβάλλει κανείς Προσωπικά Δεδομένα, είτε δια ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω Internet ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τερματικό και κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα ασφαλές και απρόσβλητο από κακόβουλες ενέργειες hacking. Για παράδειγμα, όταν συλλέγονται ή μεταφέρονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως πληροφορίες πιστωτικών καρτών τότε χρησιμοποιούμε τεχνολογίες κρυπτογραφίας όπως απαιτείται.

Loading...
Loading...