Το κατάστημα τα ΣΑΒΒΑΤΑ θα είναι ΚΛΕΙΣΤΟ

Προσωπικά Δεδομένα

 

 

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία Grill Market Moν/πη IKE διαθέτει την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πωλήσεων και ενημέρωσης μέσω διαδικτύου https://www.stockhousecenter.gr (εφεξής «Η Υπηρεσία»).
Στην παρούσα σελίδα σας ενημερώνουμε για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα.
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας ηλεκτρονικών πωλήσεων και ενημέρωσης μέσω διαδικτύου.
Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία αυτή, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από την Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πρόσβασης στο https:// www.stockhousecenter.gr

Ορισμοί

Υπηρεσία

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πωλήσεων και ενημέρωσης μέσω διαδικτύου παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου https:// www.stockhousecenter.gr

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα είναι τα δεδομένα όπου ένα άτομο μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά (ή από αυτές και άλλες πληροφορίες που είδη βρίσκονται στην κατοχή μας είτε είναι πιθανόν να τεθούν στη διάθεσή μας).

Δεδομένα χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε προέρχονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή των Υπηρεσιών (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη σελίδα).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.
Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Εκτελών την Επεξεργασία (ή πάροχοι υπηρεσιών)

Εκτελών την επεξεργασία (ή πάροχος υπηρεσιών): είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο δεδομένων (ή χρήστης)

Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι οποιοδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και αποτελεί το αντικείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε πολλούς διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας προς εσάς.

Τύποι Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαφή ή την αναγνώρισή σας («Προσωπικά Δεδομένα»). Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Ονομα και επίθετο
• Τηλεφωνικό νούμερο
• Διεύθυνση, κράτος, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη
• Cookies και δεδομένα χρήσης
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, για μάρκετινγκ ή διαφημιστικό υλικό και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιωνδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο διαγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε.

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας («Δεδομένα χρήσης»). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), το τύπο του προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες του ιστότοπου μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τα αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Παρακολούθηση δεδομένων cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην Υπηρεσία μας και διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες.
Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται επίσης και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως φάρους, ετικέτες και δέσμες ενεργειών για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών για τη βελτίωση και την ανάλυση της Υπηρεσίας μας.
Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, αν δεν δεχτείτε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες μας.
Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:
• Cookies περιόδου σύνδεσης. Χρησιμοποιούμε cookies συνόδου για να λειτουργήσουμε την υπηρεσία μας.
• Cookies προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε cookie προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις.
• Cookie ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλέστερης περιήγησης του ιστότοπου.

Χρήση δεδομένων

• Η Grill Market Moν/πη IKE χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για διάφορους σκοπούς:
• Να σας παρέχουμε και να σας ενημερώνουμε σχετικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικών πωλήσεων και ενημέρωσης μέσω διαδικτύου
• Να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις Υπηρεσίες μας
• Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, όταν το επιλέξετε
• Για την Παροχή υποστήριξης πελατών
• Να συλλέξουμε αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες για να βελτιώσουμε την Υπηρεσία που παρέχουμε προς εσάς
• Παρακολούθηση της ορθής χρήσης της Υπηρεσίας μας
• Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
• Να σας παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και συμβάντα που προσφέρουμε, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσετε, εκτός αν έχετε επιλέξει να μην λάβετε αυτές τις πληροφορίες

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Εάν είστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική αρχή της Grill Market Moν/πη IKE για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Η Grill Market Moν/πη IKE μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή:

• Πρέπει να συνάψουμε μία σύμβαση πώλησης μαζί σας
• Μας έχετε δώσει την άδεια να το πράξουμε
• Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν παραβιάζεται από τα δικαιώματά σας
• Να συμμορφωθείτε με το νόμο

Διατήρηση δεδομένων

Η Grill Market Moν/πη IKE θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.
Η Grill Market Moν/πη IKE θα διατηρήσει επίσης τα Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υπόχρεοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε – και να διατηρούνται σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας.
Αν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα η εντός του ΕΟΧ και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.
Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή των πληροφοριών αυτών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά αυτή.
Η Grill Market Moν/πη IKE θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν θα γίνει μεταβίβαση τους σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα εκτός αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, για την ασφάλεια των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών σας πληροφοριών.

Παράθεση δεδομένων

Παράθεση για την επιβολή του νόμου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Grill Market Moν/πη IKE ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν το απαιτούν οι νόμοι ή σε απόκριση έγκυρων αιτημάτων από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).
Νομικές απαιτήσεις
• Η Grill Market Moν/πη IKE μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την καλή πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για:
• Να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση
• Να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα ή την περιουσία της Grill Market Moν/πη IKE
• Για να αποτρέψετε ή να διερευνήσετε πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με την Υπηρεσία
• Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού για Προστασία από νομική ευθύνη

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Internet ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.
Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η Grill Market Moν/πη IKE λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή ακόμα και να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info[@]stockhousecenter.gr.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Όποτε είναι δυνατό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας δεδομένων απευθείας στην ενότητα των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε οι ίδιοι αυτές τις ενέργειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Το δικαίωμα ένστασης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σε σας σε δομημένη, με δυνατότητα επεξεργασίας και αναγνώσιμη μορφή.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν η Grill Market Moν/πη IKE στηρίχθηκε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία.
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να ταυτοποιήσεται τα στοιχεία σας προτού απαντήσουμε στα αιτήματα σας.
Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Πάροχοι υπηρεσιών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες τρίτων και άτομα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας («Παροχείς Υπηρεσιών»), ώστε να παρέχουν την Υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.
Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένοι να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Analytics

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google όπου παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την χρήση της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη δραστηριότητά της Υπηρεσία που ειναι διαθέσιμη εγκαθιστώντας το πρόσθετο εξαίρεσης για την περιήγηση του Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκέψεων σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Όρων απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Επαναληπτικό μάρκετινγκ

Η Grill Market Moν/πη IKE χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημιστεί σε ιστότοπους τρίτων μερών σε εσάς, μετά την επίσκεψή σας στην Υπηρεσία μας. Εμείς και οι προμηθευτές αυτοί ως τρίτα μέρη χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην υπηρεσία μας.

Google AdWords

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google AdWords παρέχεται από την Google Inc.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για Διαφήμιση προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεων διαφημίσεων Google: http://www.google.com/settings/ads
Η Google συνιστά επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο εξαίρεσης περιήγησης του Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Όρων απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Twitter

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Twitter παρέχεται από το Twitter Inc.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Twitter ακολουθώντας τις οδηγίες τους: https://support.twitter.com/articles/20170405
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές του Twitter, επισκεπτόμενοι τη σελίδα Πολιτικής Απορρήτου: https://twitter.com/privacy

Facebook

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Facebook παρέχεται από το Facebook Inc.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook, μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Το Facebook εμμένει στις Αυτορρυθμιζόμενες Αρχές για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση που έχει δημιουργήσει η Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/, της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης του Καναδά στον Καναδά http://youradchoices.ca/ ή την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/ ή να εξαιρεθείτε από τις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν είναι διαχειρίσιμη από εμάς. Αν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε θερμά να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων

Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών («Παιδιά»).
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από ανήλικους χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας ανά διαστήματα. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.
Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μια προειδοποιητική ειδοποίηση σχετικά με την Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη της αλλαγής και την ενημέρωση της «ημερομηνίας ισχύος» στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, η θέλετε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμα σας μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας:

• Μέσω email: info[@]stockhousecenter.gr
• Επισκεπτόμενοι τη σελίδα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας: https://www.stockhousecenter.gr/information/contact
• Τηλεφωνικά: (+30) 210 5228536

Loading...
Loading...