Ποδοβαλβίδα ζεστού-κρύου

Ποδοβαλβίδα ζεστού-κρύου

Ποδοκίνητη βαλβίδα ζεστού-κρύου νερού και δυνατότητα μίξεως

Δύο είσοδοι και μία έξοδος νερού

  • G: 793
  • Κωδικός Προϊόντος: 100909
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Loading...
Loading...
Loading...